• Lorem ipsum

Op deze pagina vind je de disclaimer van Experience Israel. Daarnaast leggen we graag uit wat je het beste kunt doen als je een klacht hebt. Heb je vragen of er iets onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden. 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Experience Israel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Experience Israel.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die in onze webwinkel staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Experience Israel te mogen claimen of te veronderstellen.

Experience Israel streeft naar een zo actueel mogelijke webshop. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Experience Israel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Experience Israel op deze pagina.

Heb je een klacht?

Wij vinden het erg belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening en over de artikelen in ons assortiment. We lossen jouw klacht graag op. Dat lukt ons het beste wanneer je contact met ons opneemt. Wij zijn op dinsdag tot en met zaterdag bereikbaar via telefoon, mail, de chat. Hebben wij je niet naar tevredenheid kunnen helpen? Dan heb je de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van WebwinkelKeur. Daarnaast is het mogelijk om de klacht voor te leggen via het Europees ODR Platform.